Sedan lång tid tillbaka har Anders Engquist spcialiserat sig på kommunikationens teori och praktik i såväl privata som professionella tillämpningar. Hans böcker har kommit ut i 300 000 exemplar och används på olika undervisningsnivåer. Från mindre studiecirklar  till högskola och universitet men också i stor utsträckning av privatpersoner. Böckerna är teoretiskt väl förankrade men är samtidigt kända för att vara skrivna på ett språk som de flesta kan förstå.
 

SAMTALSMETODIK
FÖR ALLA PROFESSIONER


Är en ny kompakt bok för den som vill lära sig om samtalsmetodikens teori och praktik på ett begripligt, strukturerat och samtidigt roande sätt.
Boken riktar sig till den som vill lära sig några viktig grunder i ämnet. Den vilar på en stabil teoretisk grund och illustreras av många praktiska exempel och  riktar sig till de flesta oavsett yrke, från den som aldrig läst en bok om kommunikation mellan människor  till den som läst men inte förstått. En mer ingående beskrivning se ovan under "Böcker".

                      Anders Engquist
                   fil. dr.

                           leg.psykolog

                   leg. psykoterapeut