ALLMÄNT OM AVSLAPPNINGSÖVNINGARNA
 

Var och en vet att det kan vara svårt eller omöjligt att bemästra kroppsliga och mentala spänning genom att rycka upp sig eller ta sig i kragen. Det är dock fullt möjligt att lära sig kontrollera den del av nervsystemet som står under viljans inflytande. Det är möjligt att lära sig dansa, cykla och simma. På liknande sätt är det möjligt att lära sig slappna av i händerna, ansiktsmusklerna och bukmusklerna. När de viljemässigt styrda musklerna slappnar av följer även de icke viljemässigt styrda reaktionerna med och beteendet eller färdigheterna blir en vana. Puls och blodtryck sjunker, huvudvärken och svettningarna minskar och och musklerna i händer och ben slutar darra. Den frigjorda energin kan då användas bättre. Det är inget mystiskt med övningarna utan det gäller en färdighet som kan läras in. Liksom vid inlärning av andra färdigheter beror resultatet på intresse och nedlagd tid vilket kan innebära ett tiotal övningstillfällen men det kan också gå snabbare.
 Materialet består av en något modifierad variant av samma metod som barnmorskor använder sig av då de ska lära blivande mödrar att slappna av. Metoden kallas progressiv (stegvis) avslappning utarbetad av psykiatern E. Jacobson.

1. Övningarna  "I-IV", "lång sammanfattning" och "kort sammanfattning" är ett sammanhängande paket för den som vill lära sig  avslappning från grunden och för den som utöver eget bruk sedan själva vill lära andra i mer professionella sammanhang.Till de skriftliga instruktionerna finns bilagor med den den kompletta avslapppningstexten för den som vill göra detta.

.
2. Den som inte har så stora ambitioner eller har lätt att lära kan börja direkt med "lång sammanfattning" och sedan vid behov använda "kort sammanfattning".

3. "Självförtroendeträning" och "Att tala inför publik"är ett fristående material som kan användas utan 1. och 2. ovan men många gör klokt i att låta dessa bli en påbyggnad på avslappningsövningarna. 

I ljudfilen nedan kan du höra den korta sammanfattningen som smakprov..