INSTRUKTIONER FÖR BESTÄLLNING

Den som vill beställa hela materialet; instruktioner sex sidor + bilagor sju sidor, och de ljudfiler som hör till behöver ett lösenord för att komma in på nästa sida  där materialet kan laddas ned. Beställer gör man på samma sätt som med böcker böcker genom att gå in på "Beställningsblankett"" som finns i översta raden på hemsidan.     
När den har skickats in får du ett lösenord med vilket du kan ladda ned materialet på nästa sida i denna meny.

Avslappningsövningarna finns där som filer för nedladdning men kan levereras som CD-skiva. Ange i så fall detta i beställningen.