INFORMATION OCH INSTRUKTIONER FÖR BESTÄLLNING

I och för sig kan man börja direkt med detta material men den som är mycket spänd gör klokt i att börja med avslappningspaketet och använda materialet nedan som överkurs medan de som redan nu har lätt att slappna av mycket väl kan börja direkt med "självförtroendeträning" och/eller "att tala inför publik".

Den som vill beställa instruktionerna och de två ljudfiler som hör till behöver ett lösenord för att komma in på nästa sida där materialet kan laddas ned. Man gör på samma sätt som med bokbeställningar genom att gå in på blanketten "Beställningsblankett" som finns i översta raden på hemsidan.     
När den har skickats in till oss får du ett lösenord med vilket du kan ladda ned materialet på nästa sida i denna meny.
 
För en del beställare kan det räcka med att ladda ned övningarna men de kan också levereras som CD-skiva eller kassettband. Ange önskat alternativ på beställningsblanketten.