Förstånd och missförstånd (tP)

Samtalsmetodik för arbetslivet

"Kan du inte skriva en bok för oss som inte orkar eller kan läsa en bok på 250 sidor på högskolenivå" sade en förman till Anders Engquist efter en föreläsning han hållit om kommunikation. När sedan prefekter på en av våra tekniska högskolor också efterlyste en sådan bok beslutade sig Anders för att skriva den.


Boken riktar sig både till dem som har samtal ansikte mot ansikte med klienter och medarbetare men också till chefer och arbetsledare som leder en verksamhet.


Boken har fått mycket goda recensioner främst på grund av att den förenar ett enkelt språk med vederhäftighet. I boken finns förslag till egna funderingar och konkreta uppgifter.

"Förstånd och missförstånd är Anders Engquists mest konkreta och kortfattade bok i kummunikation. Den är resultatet av många års arbete med människor som velat utveckla sin förmåga att samtala."

Tidningen Personal 2000

Utkom 1999. (2:a uppl 4:e tryckningen 2016) Vilkan. Inb. 150 sid.

Beställ nu