Anders Engquists böcker har vunnit stor spridning både för sin teoretiska förankring men kanske främst för den konkreta anknytningen till levande livet genom de många exemplen och det lättillgängliga språket. Hittills dvs. år 2015 har de gått ut i en upplaga om 300 000 exemplar. 

Läsarna fördelar sig ungefär lika mellan enskilda personer, studiegrupper och studerande inom gymnasier, på folkhögskolor och universitet.

Böckerna kan grovt indelas i  tre kategorier där länkarna nedan leder till beskrivning av böckerna.

 

Teckenförklaring till boktitlarna nedan: T = teoretisk, TP = teoretisk och praktisk,  tP = något teoretisk men mest praktisk

1. Kommunikation, utbildning, personalutveckling och arbetsledning
 

Om konsten att samtala                            TP      EN KLASSIKER
 Samtalsmetodik för alla professioner    tP      

Kommunikation på arbetsplatsen          TP

Förstånd och missförstånd                       tP

Liten handbok för utbildare                     tP                                    

 
 

2. Personlig utveckling, relationer och psykoterapi 


Att växa som vuxen                                    tP       EN KLASSIKER

Människor emellan                                    tP  

Normalt, nervöst, neurotiskt?                 tP       Slut på förlaget. Finns bara här


3. Teori och forskning

Utvecklingssamtal som

förändringsinstrument                             T