Förstånd och missförstånd - Samtalsmetodik för arbetslivet (tP)

Prisma 1999. Inb. 149 sid. Vulkan häft. 5:e tr. 2016, 150 sid.

Innehållet i samtliga upplagor är i det närmare identiskt varför både äldre och senare tryckningar kan användas i en och samma utbildning
 

"Kan du inte skriva en bok för oss som inte orkar eller kan läsa en bok på 250 sidor på högskolenivå" sade en förman till Anders Engquist efter en föreläsning han hållit om kommunikation. När sedan prefekter på en av våra tekniska högskolor också efterlyste en sådan bok beslutade sig Anders för att skriva den.
Boken riktar sig både till dem som har samtal ansikte mot ansikte med klienter och medarbetare men också till chefer och arbetsledare som leder en verksamhet.


Boken har fått mycket goda recensioner främst på grund av att den förenar teoretiska kunskaper med konkreta exempel förmedlade på ett enkelt språk, vilket gör att den mycket väl kan användas på olika teoretiska nivåer inklusive högskolan och inte minst i det praktiska arbetslivet.

Tidningen Personal år 2000

Förstånd och missförstånd är Anders Engquists mest konkreta och kortfattade bok i kommunikation  Den är resultatet av många års arbete med människor som velat utveckla sin förmåga att samtala. Boken vänder sig till alla dem som inte har tid eller möjlighet att fördjupa sig i teoretiska kommunikationsmodeller men som inser att livet är för kort för att de ska hinna göra alla misstag själva.

En läsare skriver:

Hej, Anders! 


Jag och en kollega håller på att etablera ett företag som kommer syssla med arbetslagsutveckling för primärt skolans arbetslag. Vi är själva bägge svensklärare för år 6-9 sedan tio år och funderar mycket kring kommunikation, olika grupprocesser, möteskulturer och sådant. 
Till detta köpte jag nyss lite böcker för att få lite nya idéer, bland annat Förstånd och missförstånd. Nu har jag bara läst första kapitlet hittills (jag hämtade den från posten idag), men måste säga att jag redan sitter med ett konstant leende på läpparna när jag läser din bok. Fantastiskt, underbart och underfundigt skrivet! Boken andas humor, visst mått av distans och därigenom en avslappnad, och för mig mycket eftersträvansvärd, visdom. Boken kunde mycket väl ha varit stel, korrekt och således akademiskt tråkig, men icke sa Nicke. Långt ifrån. 
Jag kände mig helt enkelt tvungen att för ett kort ögonblick släppa boken och utnyttja it-kommunikationens alla fördelar genom att skicka detta mejl.

Tack så mycket!

Vänligen
/Hans


Tidningen Socionomen nr 8 2007

För att nu gå från bra till bättre: han utvecklar metakommunikationen som en metod att få dialogen/kommunikationen att gå vidare och inte låsas av prestige, sårade känslor och annat mänskligt "brus". Med exempel visar han hur man genom att byta abstraktionsnivå i en dialog som riskerar att gå snett kan återföra den till ett konstruktivt samtal.
 
Eva-May Melander

 

 

                                                      Beställ nu