Kommunikation på arbetsplatsen (TP)

Chefen - medarbetaren - gruppen

 

Boken riktar sig främst till dem som leder andra människor och beskriver principer för utvecklande kommunikation och visar den vad som kan inträffa när människor möts på en arbetsplats. Boken lämpar sig för utbildning i kvalificerade sammanhang och har använts som kurslitteratur bl. a. på Handelshögskolan. 

 

1993 fick boken hedersomnämnande i "Årets PA-bok" med motiveringen:

En insiktsskapande bok om människors samtal. Teoretiskt väl underbyggd med en klart uttalad praktisk inriktning. Författaren kommunicerar på ett enkelt och självklart språk, det som är allt annat än enkelt och självklart. 

 
 

Tidningen Personal 2/93:

 

Ett fyrverkeri av kunskaper! Denna bok är ett fyrverkeri! En bok fylld av idéer, tankar, kunskaper, erfarenheter, teorier, synpunkter och ifrågasättande. Styrkan i boken är författarens teoretiska förankring i kombination med stor praktisk erfarenhet.

Om du tänkt dig att under året läsa endast en fackbok bör denna vara en stark kandidat!

 
Den senaste revisionen gjordes 2012 och uppdaterades språkligt utan att innehållet i någon väsentlig grad förändrades. 
 

Utkom 1992 (2:a uppl 4:e tryckningen 2013) Studentlitteratur. Häft. 273 sid. Beställ här.