Liten handbok för utbildare (tP)  Om denna bok säger Eva-May Melander i Tidningen Socionomen nr 8 2007
 

"Anders Engquist - Pedagogernas pedagog. 

 

Anders Engquist tar i denna behändiga skrift på sig uppgiften att vara pedagogernas pedagog. Det gör han alldeles rätt i. Han har rik erfarenhet, tunga teorikunskaper, analysförmåga och är dessutom själv en god pedagog. Han har gett ut ett tiotal böcker, de flesta på temat kommunikation, som lästs och uppskattats av många för klarhet och verklighetsanknytning. Det omdömet kan gälla även denna bok.

    Engquist är en praktiker vilket märks i hans framställning. Han bjuder friskt på sina erfarenheter, utan att bli privat eller kladdig, vilket ökar trovärdigheten. Ett exempel är hur man kan handskas med "kursförstörare", sådana som de flesta utbildare råkat ut för någon gång. Jag tycker också det är bra att han delar med sig av konkreta saker som hur man gör en offert, hur man bör klä sig eller när man bör tacka nej till ett uppdrag.Hela tiden markerar han hur även sådant bör hänga samman med  det egna genomtänkta förhållningssättet till beställaren och den uppgift man åtar sig.Bra helhetstänkande.

    Som teoretiker är han mångkunnig. Han lyfter fram riskerna med att fastna i en enda modell och visar på möjlighetetrna att använda flera modeller samtidigt, att koppla ihop dem och på så sätt skräddarsy en uppläggning efter behoven. Han betonar att utbildaren bör vara väl integrerad med den eller de metoder han eller hon använder.

    För att nu gå från bra till bättre: han utvecklar metakommunikationen som en metod att få dialogen/kommunikationen att gå vidare och inte låsas av prestige, sårade känslor och annat mänskligt "brus". Med exempel visar han hur man genom att byta abstraktionsnivå i en dialog som riskerar att gå snett kan återföra den till ett konstruktivt samtal.

    Min metaanalys av boken är att det är den mogna, kunniga, trygga och prestigelösa människan som har de största förutsättningarna att bli en god pedagog.

    Bra bok för många - lärare, konsulter, föredragshållare (vana och ovana) och för alla som vill lära sig mer om relationer och kommunikationer."

 

Prisma 2006 Inb. 134 sid.     

 

Beställ nu