Om konsten att samtala (TP)
En bok för människor i kontaktyrken

Boken vänder sig till dem som arbetar med människor i samtalssituationer, t ex kontaktpersoner, socialsekreterare, personalkonsulenter, arbetsledare, personal inom olika typer av sjukvård och personer som i andra sammanhang arbetar med att hjälpa andra människor.

Boken har fått stor spridning inom kurser och utbildningar och studiecirklar, folkhögskolor, högskolor och universitet. Den har hittills (2017) kommit ut i en upplaga om 100 000 exemplar, vilket till stor del enligt en recensent "... beror på att författaren talar med ett enkelt och självklart språk om det som är allt annat än enkelt och självklart."
 Se förord​  
 och innehållsförteckning​​​.

5:e reviderade upplagan 2013: Studentlitteratur, Häft. 296 sid. Beställ nu

För den som leder studier med denna bok som kurslitteratur kan kursledaren få stöd av boken "Liten handbok för utbildare".


Margareta Löthman på S:t Lukasstiftelsen: "Vi har en litteraturlista som innehåller många olika böcker om samtal, men vi examinerar inte kursen utifrån någon särskild litteratur. Deltagarna kommer från olika sammanhang och kan ha olika behov av olika sorters läsning. Vid kursens start presenterar jag böckerna på listan och uppmanar deltagarna att försöka läsa den litteratur som passar dem. Min tanke är att deltagarna på så sätt kan dela med sig av vad de har läst och reflektera kring det tillsammans under kursens gång.

Intervjuaren: Har du någon särskild bok att rekommendera till bloggläsarna?

ML: Vet du, jag har svårt att välja en enda bok som är ett måste när det gäller samtal. Olika personer tycker om olika sorters böcker och olika teoretiska inriktningar fokuserar på olika aspekter av ett samtal.

I: Så du har ingen särskild bok att tipsa om...

ML: Det finns många. Om jag ska säga någon så brukar Anders Engquists böcker vara omtyckta av många, till exempel "Om konsten att samtala: en bok för människor i kontaktyrken", "Förstånd och missförstånd: Samtalsmetodik för arbetslivet" eller "Kommunikation på arbetsplatsen: Chefen, medarbetaren, gruppen".