Människor emellan (tP)

Se förord och innehållsförteckning
 

Boken syftar till att öka förståelsen och kunskapen om läsaren själv och om relationerna till andra människor.  Särskilt intressant är att författaren inte bara beskriver "fall" utan även talar om hur han han själv tänkt och tänker när han arbetar.

Framställningen är lättillgänglig och kräver inga särskilda förkunskaper. Boken riktar sig till den intresserade allmänheten men kan också ha sin plats för de som utbildar sig inom människovårdande yrken.

Personlig utveckling är ett populärt ämne i media och i böcker. I många sådana böcker  uppmanas läsarna att i punktform träna på att tänka om och leva i nuet. Det är säkert bra på många sätt och vis, men för människor med livsproblem eller livskriser krävs för det mesta något mer för att komma ur låsningar och hitta en lösning på en svår situation.

Med nya kunskaper kan det bli möjligt att bryta gamla mönster. I den här bpken avdramatiseras många olyckliga tillstånd utan att därför bagatellisera problem.
 

I pressen har boken tagits emot väl
 

Från Sveriges HR-förenings "Bokhylla" 2011:"För 30:e året i rad har bokjuryn valt ut det mest relevanta ur 2011 års bokskörd. Hundratals titlar har bedömts efter kriterierna aktuell, angelägen och användbar. Juryn nominerar tio böcker. Av dessa utses Årets HR-bok 2011."
 

En av dessa tio nominerade böcker är "Människor emellan" av Anders Engquist. Se recension.

 

 

BIBLIOTEKSTJÄNSTS RECENSION 2012:

 

Anders Engquist kräver egentligen ingen presentation, men han är bl.a. psykolog och lektor i pedagogik. Han har tidigare skrivit Att växa som vuxen (1980) och Kommunikation på arbetsplatsen (1992). Syftet med denna bok är att ge stöd och vägledning när det gäller hantering av både vanliga och ovanliga problem och svårigheter som människor stöter på i sitt liv. Innehållet berör exempelvis strategier för problemlösning när det gäller kommunikation (med sig själv och andra), nära relationer, släktrelationer, personlighetsstörningar, tillkortakommanden, meningen med livet och felaktiga eller grundlösa tankar och idéer som ligger till grund för destruktiva beteenden. Många konkreta exempel, bl.a. från författarens egen erfarenhet, bidrar till textens personligt hållna och engagerade stil som dessutom rymmer många olika infallsvinklar. Målgruppen är bred: var och en som vill få en ökad förståelse för samspelet mellan människor.

 

Björn Nilsson

 

 

MÄNNISKOR EMELLAN UTSEDD AV TIDNINGEN LEVA NU TILL EN AV 2011 ÅRS BÄSTA SJÄLVHJÄLPSBÖCKER

 

Människor emellan
 Anders Engquist, Norstedts
. Han borde få ett pedagogiskt pris i att förmedla kunskaper i psykologi. Anders Engquist beskriver människors våndor och utveckling på ett empatiskt och kunnigt sätt. Boken ger en grund i psykologi, med författarens liv som terapeut och utbildare i psykologi och ledarskap som ramverk.

 
Norstedts 2011. Finns som e-bok som inte kan beställas från denna hemsida utan förslagsvis hos bl.a. www.adlibris.com eller www.bokus.com. Sök på författarnamn eller boktitel.

På "Bokbeställning" på denna hemsida finns den även som vanlig bok.