NORMALT, NERVÖST, NEUROTISK? är knappast dagsaktuell för den som vill läsa in sig på det senaste, men den är i många stycken tidlös. I denna bok redogjorde författaren redan 1974 - efter att ha 1970 skrivit boken Beteendeterapi. Inlärningspsykologiska behandlingsmetoder - för de grundläggande principerna inom kognitiv beteendeterapi. Boken upptar till stor del metoder som kognitiv omstrukturering enligt Albert Ellis förutom olika beteendeterapeutiska metoder.

Svårighetsgrad tP

 

Raben & Sjögren 1974 (3:e uppl 16:e tusendet 1989) Häft. 220 sid.

 

Slut på förlaget. Finns bara här!

 

Beställ nu 

På danska "Normalt, nervøst, neurotiskt? Gyldendal 1975.