Ladda gärna ned önskad fil att användas efter behag.

1. En sammanställning av några punkter och  principer för god kommunikation.

 

2. Hur man kan handskas med dödlägen och andra svårigheter och lösningar vid arbete med grupper.
 

3. Om konsten att bli en bra och dålig samtalsledare.

4. Några minnespunkter för talare.

5. Författare och forskare kan fritt bestämma hur ett visst ord eller uttryck ska uppfattas viket kallas en stipulativ definition. Att stipulera betyder ”slå fast”. Min stipulativa definition av t.ex. utvecklingssamtal är: Ett förberett, regelbundet återkommande samtal mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla individ och verksamhet och som präglas av ömsesidighet.
Sedan har jag funderat över om inte samma definition kan tillämpas inom familjen om man då och då  har viktiga samtal med varandra. Jag känner till dem som regelbundet har "möten" där de tar upp vardagsplanering men också  och särskilt känsliga ouppklarade frågor vilket inte betyder att alla samtal behöver vara särskilt förberedda.